Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

FMS w sprawie współpracy polsko-rosyjskiej

dodano 2014-08-06 09:32 w kategorii: Ludzie

Federacja Młodych Socjaldemokratów Województwa Lubuskiego oraz Polsko - Rosyjska Fundacja Wspólna Sprawa zaapelowały do polskiego rządu o kontynuację dialogu pomiędzy narodami polskim i rosyjskim oraz dbanie o interesy Polek i Polaków a nie o interesy innych krajów.

Oto stanowisko
 FMS 
Województwa Lubuskiego
 w sprawie pogarszającej się współpracy polsko - rosyjskiej:
 
Rządy Europy dbają o swoich rolników, przedsiębiorców i obywateli, 
podczas gdy Donald Tusk wymachuje Putinowi przed nosem szabelką... Dla nas, otwartych na współpracę z sąsiadującymi narodami młodych ludzi zgromadzonych w socjaldemokratycznej organizacji społeczno – politycznej, niezrozumiałym jest celowe działanie rządu polskiego powodujące pogorszenie się współpracy pomiędzy narodami Polskim i Rosyjskim.
 
Z wielkim smutkiem, a nawet niedowierzaniem przyjęliśmy fakt, iż decyzją Rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zrezygnowano z planów przeprowadzenia Roku Polskiego w Rosji w 2015r. Pokłosiem tego jest nierealizowanie programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rosja 2015 – Promesa”. 
Tak nieprzemyślany krok rządu traktujemy jako początek kompletnego zerwania rozmów 
o wspólnych – ponadnarodowych przedsięwzięciach kulturalnych, które realizowane były 
w latach ubiegłych. Jest to krok w stronę pogłębiania antagonizmów pomiędzy naszymi państwami oraz budujący i tak już istniejący od 9 lat dyplomatyczny mur niezrozumienia.
 
Stanowczo sprzeciwiamy się tego typu zjawiskom, które są pokłosiem braku porozumienia dyplomacji Polski i Rosji. Naszym zdaniem na przestrzeni ostatnich lat rząd polski prowadzi błędną politykę względem Federacji Rosyjskiej – nie boimy się stwierdzenia, że jest to „polityka krótkiego miecza”, której efekty doświadczają polscy producenci rolni 
w ostatnich dniach, a polscy przetwórcy mięsa w ostatnich latach. Po raz kolejny Polska staje się „mesjaszem narodów” a słoną cenę płacą za to Polacy na co dzień prowadzący wymianę handlową z Rosją, współpracujący w ramach stowarzyszeń i fundacji oraz polskie środowiska naukowe realizujące wymiany młodzieży i studentów. Mówimy stanowcze „nie” 
dla sytuacji, w której niewielka Polska staje się błędnie postrzeganym ambasadorem 
Unii Europejskiej i zachodu w sprawach obrony wolności i praw obywateli we wschodniej Europie podczas, gdy inne rządy państw podpisują duże kontrakty gospodarcze 
i inwestycyjne z Federacją Rosji. Nie można narażać polskich obywateli na straty gospodarcze, edukacyjne i kulturowe, ponieważ polski rząd ma obowiązek dbania o polskie interesy, a nie o interesy innych krajów.
               
Patryk Lewicki
Przewodniczący FMS Region Lubuski


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.